Některé učebny byly díky němu vybaveny novými pomůckami (viz snímek) a vznikly i výukové materiály v tištěné a e-learningové podobě.