Kdybyste se šli podívat do míst, kde postupně vyrůstá zimní stadion, před několika týdny, sotva byste asi na staveništi poznali, co že za objekt tu má vzniknout. Ale díky obrovským dřevěným obloukovým konstrukcím, které sem byly instalovány tento týden, získává už zimák svůj tvar a podobu. Na prohlídku areálu pozvalo ve středu město zastupitele i novináře.

Stavbu zahájila na konci září 2010 společnost VCES a.s., která dostala 59 týdnů na realizaci I. etapy projektu za více než 90 milionů korun. Důležitá jsou slova „více než“.

Podle Jana Zachovala, vedoucího odboru investiční výstavby a údržby města, by se částka měla navýšit ještě o téměř 14 milionů, aby byl stadion v zimním období plně zprovozněn.

Suma zahrnuje mimo jiné i nákup rolby za 2,3 milionu korun nebo novou ledovou plochu včetně výměny registrů a rozvodů chladicí technologie za pět milionů. Dále je počítáno ještě s šatnami pod tribunou, ochozem a dokončením restaurace. Dva miliony přibyly kvůli chybě úřednice, která zapomněla do rozpočtu připsat některé položky.

Jan Zachoval s touto skutečností seznámil i zastupitele na pondělním zasedání, přítomným vysvětlil: ,,Takové chyby se ale běžně stávají, rozpočet v tomto případě totiž obsahuje asi tři tisíce položek.“

Podpoří návrh zastupitelé?

Výše zmiňovanou čtrnáctimilionovou částku ale musí nejdřív schválit zastupitelstvo. Pokud by se tak nestalo, je možnost vypustit některé méně důležité body, které neohrozí otevření stadionu. Je to například dokončení restaurace, vybudování parkoviště či příjezdové komunikace nebo oplocení.

Pokud bude návrh podpořen, město bude muset sehnat potřebný obnos. V plánu je odsunout uhrazení vzniklého navýšení do příštího roku. V tu samou dobu by měla přijít rovněž vratka DPH z 90 milionů korun za zimní stadion, která by tedy mohla být ihned použita.

Jak to ale na staveništi vypadá? V současné době vzniká budova s restaurací, šatnami, sociálním zařízením, ošetřovnou a rychlým občerstvením, z betonových prefabrikátů byla také již smontována tribuna. Po dokončení obloukové konstrukce přijde na řadu zastřešení, instalace chladicích systémů a obnova ledové plochy.

Zastřešení je navrženo v podobě obrácené lodi, která leží pod hrází velké vodní plochy. Dřevěné lepené vazníky střešní konstrukce budou opatřeny plechovou střešní krytinou, která bude směrem k Cidlině stažena až k zemi vzhledem k omezení hluku z provozu na současnou zástavbu.

Stadion bude otevřen na začátku zimní sezony, je určen jak hokejovému oddílu, tak i veřejnosti, školám z Jičínska. V teplých měsících bude areál využit pro jiné sporty (hokejbal, tenis) nebo kulturní aktivity.
(s využitím tiskové zprávy města)