Všem jsme položili deset stejných otázek, jejich odpovědi najdete nejen na stránkách Jičínského deníku, ale také na našem webu: www.jicinskydenik.cz.
Dnes odpovídá lídr jičínské strany ČSSD Josef Dvořák.

Narozen: 30.3. 1956
Vzdělání: úplné střední všeobecné a úplné střední odborné
Současné zaměstnání: technický zástupce ředitele technických služeb – hlavní dispečer
Záliby: zahrádkářství, nové audio – video technologie, výpočetní technika, digitální fotografie a v současnosti stavební rekonstrukce domu
Rodina: ženatý, dcera Martina a syn Ondřej
Strana: ČSSD
Motto: „Za lepší život v našem městě. “


Na kterou část města jste pyšný a proč?
Chloubou města je celé jeho historické centrum se zámkem, zámeckou zahradou, židovskou synagogou, chrámy sv. Jakuba a Ignáce, pěší zóna. Doufám, že dojde i na jezuitskou kolej, která patří k nejstarším památkám v Jičíně a dočká se oprav. Bylo by možné do prostor JK přemístit městskou knihovnu, kulturní dům, pracoviště a učebny Technické univerzity Liberec.

Ale je jasné, že po obývání a devastaci Sovětskou armádou bude tato cesta dlouhá a bez získání prostředků z Evropských programů IOP na revitalizaci takřka nemožná.

Kde naopak vidíte nedostatky, která lokalita je nejzanedbanější?
I když horších lokalit ubývá, přesto se vyskytují v jednotlivých částech města. Osobně se domnívám, že by si větší péči o komunikace, chodníky a městskou vybavenost zasloužili lidé žijící na Větrově, ve starší části Čeřovky, zadní části Holínského Předměstí a Nového Města poblíž ulic Janouškovy, Poděbradovy, Hofmanovy a mohl bych ve výčtu pokračovat.

Co bude Vaší prioritou na postu starosty?
Prověření stavu městských financí a investic, zastavení zadlužování města, prověření možností úspor. Současně zajistit odpovědně chod úřadu a městských zařízení a organizací, tak aby to byla správa efektivní, v zájmu našich občanů.

Co podle Vás městu nejvíce chybí?
 Myslím si, že chybí dobře fungující MHD, neboť místy připomíná spíše vyhlídkové jízdy. Vyřešením tohoto problému by se podstatně ulevilo neprůjezdnosti ulic a snížila by se doprava občanů po městě osobními auty.

Jaké schopnosti Vašeho předchůdce byste rád měl?

Na současném starostovi se mi líbí jeho klidná a rozvážná povaha.

Kdo je Vaším vzorem politika u nás a ve světě
?
Za můj vzor světového politika považuji Michaila Gorbačova, zvaného na západě „Gorby“. Svojí nebývalou odvahou v době totality bývalého východního bloku umožnil zemím východní Evropy včetně naší republiky rozhodovat o svých vlastních vnitřních otázkách a tím jim umožnil provést demokratické změny. Společně s prezidentem USA Reaganem podepsal smlouvu na likvidací raket středního a kratšího doletu ve střední Evropě a mnoha dalšími kroky napomohl ukončení studené války.

Protože jsem poněkud na rozpacích, pokud se týká hodnocení našich současných politiků, domnívám se, že vzorem by mohl být náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk (1850 – 1937), významný pedagog, filozof a politik, který se významně zasloužil o vznik Československa. Jeho přístup k řešení problémů ve společnosti mne vždy zajímal.

Jaké vlastnosti podle Vás by měl mít dobrý politik?
  Měl by být v prvé řadě rozvážný, umět naslouchat, mít přehled o dění, a co slíbí – také splnit.

Kolik hodin týdně chcete jako starosta pracovat?
Jsem zvyklý vždy pracovat s plným nasazením. Tak by to ani ve funkci starosty nebylo jiné.

Jak snášíte kritiku?
Pokud je pravdivá, uznám ji a snažím si vzít z kritiky ponaučení.

Co Vám chybí ke štěstí?
Především pohoda a hezký pohled na svět pro všechny dobré lidi. To by mělo být cílem každého z nás, a starosty především.