S vrstevníkem, který chodil do stejné novoměstské školy jako já, jsme se v sauně bavili o dávném sáňkování „Na Rodovině“. Ostatní přítomní se ptali, kdeže to je, a tak nápad přiblížit pozapomenutá zdejší pojmenování byl na světě.

1) Nové Město:
„Rodovina“ je svah a úvoz za školou v Poděbradově ulici vpravo směrem k Poráku. To, že Porák býval nejen potok, ale i stejnojmenný (a obrovský) rybník až k Ostružnu, je známo. U Poráku, v zatáčce k Čejkovicím, býval i vojenský cvičák a známá hospoda jménem “Drinopol“ (podle jména bojů za Rakouska- Uherska). V této hospodě byl i jeden z četných jičínských nevěstinců. Pod Porákem bývala ovšem „Pižlova tůň“. Blíže k novoměstské škole se lyžovalo i „Na Kumbále“, dále směrem k Ostružnu „Na Vápenkách“(Malá, Střední a Velká), kde byly ostatně běžecké lyžařské tratě i vloni, stejně jako letci na padácích.

Přibližně v prostorách k panelákům (asi tam, kde je nyní prodejna Jednoty sídliště Nové Město - jih) se říkalo „Na Tržáku“, kde býval prodej koní a prasat. Jiný název tohoto tržiště býval „Tarmanka“(podle německého Tiermarkt).

Po II. světové válce tam stály dva dřevěné baráky, kde bylo jakési shromaždiště a detence pro kolaboranty. Zpět ke středu města bývala jičínská specialita- „Vagonová kolonie“ (aneb „Žižkovy vozy“) ještě v r. 1949. Současné sídlo seniorů na odpočinku („Babylon“) se jmenovalo „Obecňák“ a téhož názvu byl ještě i dům na Starém Městě u synagogy.

Jediný mlýn u Nového Města směrem k železničnímu přejezdu na Popovice se jmenoval „Na Valše“ a vedl k němu náhon okolo současného autobusového nádraží a bývalé Knotkovy továrny- dál pak až k Tylšovu mlýnu do Čejkovic.

Naproti novoměstské škole se říkalo „Na Plácku“ a blíže hřbitovu bývala „Kořalna“, kterou vlastnil majitel židovského původu pan Polák (po válce se z této rodiny vrátili jen dva…). Populární hospodský z nynější hospody Na Veselce se jmenoval Effenberg a hospodě se říkávalo „U Efiků“. Butovské ulici se přezdívalo “Smradlavá ulička“.

Mimochodem v této čtvrti bývalo 30 soukromých zemědělců! Na Lidickém náměstí bývala zvláštností kovárna i koňský řezník pan Svoboda, na Starém Městě byl také jeden, jmenoval se Skarke.

K Novému Městu územně náleží i „Prachárna“- nyní malý bezvýznamný domeček za podjezdem vlevo směrem k letišti, držívala se tam vojenská stráž.

V „Lidovém domě“ blízko hřbitova se promítávalo občas i kino. V ulici Pod Koželuhy vedle průmyslovky býval „Doplňák“- doplňovací velitelství, vlastně třetí jičínská kasárna.
⋌Jaroslav Veselý