Vedoucí odboru sociálních věcí má předložit alespoň tři cenové nabídky na pořízení materiálu a také jednat s krajským úřadem o možnostech financování celého projektu.

V současnosti jsou tyto služby poskytovány v budově, která je součástí tamní základní školy, a v části domu čp. 15. V roce 2013 je ale nutné zajistit další prostory pro rozšíření kapacity stacionáře, a objekt musí předtím projít opravou.

„Hledáme i dotační tituly, abychom mohli rekonstrukci zahájit,“ dodal starosta.⋌ (iva)