Loňské zásady byly aktualizovány v oblasti podávání žádostí a vyúčtování finančních příspěvků, nově byly rozšířeny o oblast podpory klubům na sportovní činnost pro postižené sportovce (finanční zvýhodnění) a dále klubům, které jsou sice trvale evidovány mimo území města Jičína, ale členy těchto klubů je také mládež s trvalým bydlištěm v Jičíně a kluby s těmito členy provádí pravidelnou soutěžní činnost a organizují sportovní akce i na území města Jičína.

Novinkou je i navýšení finančního příspěvku na podporu trenérů mládeže o 100 tisíc korun.
Finanční příspěvky mohou být použity na pravidelnou sportovní činnost mládeže (19 let a mladší) a těžce zdravotně postižených dětí, na významné sportovní akce, na podporu trenérů mládeže a na vrcholový a výkonnostní sport.

Zastupitelstvem města Jičína bylo z rozpočtu pro oblast sportovních grantů vyčleněno celkem 2,3 milionu korun, což je nemalá částka.  Není to samozřejmě jediná podpora sportu městem Jičín, ale další finanční prostředky jsou investovány do mnoha jiných oblastí – například venkovních a vnitřních sportovišť, aquacentra atd.

Bližší informace se dozvíte v samotných zásadách, které jsou k dispozici v papírové i elektronické podobě na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu v Jičíně a dále na internetových stránkách města Jičína http://sport.jicin.cz/.

Zásady včetně příloh radnice na požádání ráda zašle.

Všechny žádosti o udělení příspěvků na rok 2009 musí být předloženy nejpozději do letošního 24. dubna. Miroslav Kazda, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy