Dle schválených zásad mohou být finanční příspěvky použity na pravidelnou sportovní činnost mládeže (19 let a mladší) a těžce zdravotně postižených sportovců, na významné sportovní akce, na podporu trenérů mládeže, na podporu cvičitelů trénujících seniory nad 60 let a na vrcholový sport.

Zastupitelstvem města Jičína bylo z rozpočtu pro rok 2011 pro oblast sportovních grantů vyčleněno celkem 2,32 mil. Kč.

Bližší informace o způsobu podávání žádostí o granty se dozvíte v samotných zásadách, které jsou k dispozici v papírové i elektronické podobě na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu v Jičíně a dále na internetových stránkách města Jičína http://sport.jicin.cz/.

Žádosti o poskytnutí příspěvků (sportovních grantů) musí být předloženy nejpozději do 29.dubna 2011.