Spolek kritizuje uzavření restaurace Švejk v Ruské ulici. Jde o pronájem městského majetku, který je již delší domu nevyužíván. Patrioté navrhují obnovení restaurace, ale upozorňují na dodržení formy odpovídající místu před městským hřbitovem.

„Restaurace Švejk byla v daném místě zcela nevhodná a nevyužívaná a proto měla problémy a dopadla jak dopadnout musela,“ uvedl předseda Krupka.

Obnovení aleje

Občané apelují na radu města a žádají její rozhodnutí ve věci obnovení nádherné aleje jabloní vedoucí od zahrádek Žabínek k Želváku a Bílému mlýnu. Alejí vždy vedla cesta, ale posléze přestala být využívána. „Lidé začali jezdit a chodit po zemědělské louce. Navrhujeme provést prořez stromů stejně tak jako v sadu u Hádku a poté projetí sekačkou. Cesta bude obnovena, musí se však fyzicky zamezit nezákonné jízdě po louce. Bude – li však cesta vytyčena a sekána, obnoví se sama, a současně bude připravena další část plánovaného procházkového okruhu kolem města a v podstatě i trasa cyklostezky do Železnice,“ upřesnil Petr Krupka.

Členové spolu kritizují i vzhled části Allanových sadů, kdy stavby jsou nepochopitelně dány napospas vůli stavebníků jak výškově tak například sklonem střech a celkově je estetická hodnota lokality znehodnocena. „Ptáme se, zda je to v souladu s projektem,“ uvedl předseda spolku.

Ten rovněž opětovně žádá, aby bylo (jakmile počasí dovolí) zajištěno odstranění velkých číslic z chodníků v centru města, které označovaly umístění prodejních stánků při loňském pohádkovém festivalu.

Jaká bude odpověď radnice, vás budeme informovat.