Šlo o to, aby se veřejnost zamyslela nad osobností muže, bez kterého by Jičín nebyl tím, čím je. Ocenění získala ZŠ na Husově ulici za výtečně zpracovanou anketu a děti ze 3. ZŠ za návrh pomníku.
„Musím přiznat, že největší motivací zhotovit návrh na Valdštejnův pomník byla pro žáky finanční částka. Když jsme však probrali, co to všechno obnáší, co je třeba nastudovat a vzít v úvahu, počáteční nadšení značně ochablo. Také nás zajímalo, jaký názor na osobnost Valdštejna mají Jičínští a zda by toužili po jeho pomníku,“ uvedla učitelka Vlasta Hylmarová.

Žáci 8.B připravili malou anketu a vyrazili do ulic města. Všem osmadvaceti se zdál úkol snadný, ale mnohé odradil odmítavý postoj některých občanů. Děti nakonec získaly odpovědi od 191 náhodně oslovených lidí. Pouze 24 občanů nemělo o Valdštejnských dnech ani tušení.

Návrhy pomníků Valdštejnovi.Kladný postoj k rozporuplné osobnosti vévody mělo 158 osob, záporný 11 a 22 obyvatelům je tato historická postava lhostejná. Pomník vévody by chtělo v Jičíně 130 osob, 32 jich bylo proti a 29 lidem to bylo jedno. Z nápadů, jak by měl pomník vypadat, vedla socha Valdštejna ve zbroji (45), na druhém místě byl návrh jezdecké sochy (42), na třetím bysta Valdštejna s pamětní deskou (17) a 6 dotázaných nevědělo. V umístění sochy vedlo prostranství na začátku lipového stromořadí (37), 27 oslovených by umístilo pomník do zámeckého parku, 18 na nádvoří zámku, 13 do Libosadu, 2 ke kostelu sv. Jakuba, 1 do Valdic ke kapli, 18 nevědělo.

Návrhy pomníků Valdštejnovi.Děti z II.ZŠ se pokusily i o vlastní návrhy, což ovšem obnášelo i shánění informací. Některými zjištěními, která z dějepisu neznali, byli překvapeni. Obdivovali například Valdštejnův znak, minci, podpis, ale i soupis majetku, který vlastnil. Bohužel ne všichni svůj nápad realizovali až do konce.
Místo, kam případně umístit sochu Valdštejna, našel i podnikatel František Gabriel.

Návrhy pomníků Valdštejnovi.

„Myslím, že fontána před radnicí na Žižkově náměstí není zrovna chloubou města. Jistě by se našel architekt, který by dovedl sochu, kašnu nebo podobný objekt zakomponovat právě sem. Místo je jakousi pomyslnou křižovatkou cest na Turnov, Poděbrady, Hradec Králové a do centra města.“
Eva Pudlowská