K tomu starosta Jičína sdělil, že rada města přijala tři usnesení: a) jednomyslně vzala na vědomí zprávu o výsledku mimořádné kontroly hospodaření Základní školy na Husově ulici, b) jednomyslně odložila závěrečné rozhodnutí ve věci nesprávných účetních postupů vyplývajících z provedené mimořádné kontroly hospodaření ZŠ, c) jednomyslně vzala na vědomí rezignaci Milana Smolíka na funkci ředitele školy.

Slova místostarosty

Tuto strohou informaci doplnil místostarosta Richard Koníř: „Škola měla schválený nákup zařízení do kuchyně za 350 tisíc korun. Ten byl zaplacen, nebyl dodán a pravděpodobně dodán nebude, protože firma zkrachovala. To, že někdo zkrachuje, se stát může, ale jsou nastaveny kontrolní mechanismy, které mají vyloučit, aby byla předem zaplacena celá částka. To je základ toho, co se stalo, ale k tomu se váže několik dalších problémů.

O věci jsme věděli čtrnáct dnů před jednáním rady, na základě toho proběhla kontrola, která měla říci, zda jde o jediné pochybení, nebo je tam více selhání. Těch bylo daleko více a zdaleka ne jenom pana ředitele. Ten na základě provedené kontroly a následné zprávy podal rezignaci. Postavil se k tomu velmi zodpovědně.

Musím říci, že se na jednání s námi zastával nejvíce zaměstnanců, kteří podle mne na celé situaci nesou velikou vinu. Nechceme, aby se po Jičíně šířilo, že se něco zdefraudovalo nebo se někdo obohatil. To není v žádném případě pravda. Ředitel jako manager je pochopitelně zodpovědný za všechno a o něm může rada rozhodovat. Proto jsme přijali rezignaci a zároveň mu poděkovali. Jsme si vědomi, že to je dobrý ředitel, ale v této situaci je to řešení chlapské a na úrovni. Dokud nebude situace vyřešena úplně, nebudeme podávat další informace.“

Milan Smolík opravdu patří k výtečným ředitelům, za svoji činnost dostal odměnu a k jiné byl navržen na nadregionální úrovni. Při zápisu dětí do první třídy uváděli rodiče jako jedno z kritérií důležitých pro jejich rozhodování právě kvalitu výuky a celkovou atmosféru ve škole.

Ředitel na náš dotaz k celé věci pouze uvedl: “Nechci to komentovat. Vše se musí vyřešit mezi zřizovatelem a školou.“

O případném potrestání dalších osob, o nichž se zmínil místostarosta, nemůže rozhodnout městská rada, ale pouze ředitel školy. Jasné je jedno, opravdu nedošlo k žádné defraudaci, k žádnému obohacení.