Dlouhodobě má jičínská radnice jako jednu ze svých priorit péči o mateřské školy. Tento fakt se ukázal již v počátku devadesátých let minulého století, kdy převzala bývalé závodní MŠ a postupně zlepšovala jejich vybavení.

Ani v období poklesu porodnosti město neuvažovalo o snížení jejich počtu a teď, kdy některé obce nevědí, kam děti umístit, Jičín tento problém nemá.

„Reagujeme na nárůst počtu dětí budováním nových tříd ve stávajících MŠ. Například byla nákladem téměř 400 000 korun zrekonstruována třída pro dvaadvacet dětí v MŠ v ulici 17. listopadu, od září dojde k otevření další třídy v MŠ v ulici J.Š. Kubína,“ uvedl místostarosta Richard Koníř.

Tato investice pohltí milion korun. Mateřské školy v Jičíně poskytují kromě pedagogických i další služby, jako je například canisterapie, která je přínosem pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ale rozvíjí rovněž pozitivně jejich vlastnosti. Zápisy do pěti místních MŠ proběhnou v rozmezí od 20. do 22. dubna. Přednostně budou přijímáni tzv. předškoláci.

O přijetí dětí se zdravotním postižením rozhodne ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také lékaře. Rodiče musí k zápisu přinést očkovací průkaz a rodný list dítěte.

K zajímavým aktivitám, kterými se mohou místní MŠ pochlubit, patří i projekt fondu UNICEF Panenka. Minulý týden pokřtili všichni zúčastnění společně panenky, které pomohou zaplatit očkování dětí z rozvojových zemí umírajících každoročně na smrtelné choroby.

„Šití figurek se ujaly maminky našich dětí i mé kolegyně. Každá panenka dostala svůj vlastní rodný list a může být adoptována za 600 Kč, což je cena odpovídající nákladům na očkování jednoho dítěte,“ řekla ředitelka školky Zdenka Matějková. Celkem se podařilo vyrobit 22 panenek.