Na jednu třídu tak vyjde přibližně 26 – 27 dětí. Ředitel školy se ale obává problémů, protože podle zákona může být ve třídě 30 žáků a rodiče jsou si této skutečnosti vědomi. Město je ochotno otevřít letos dvě první třídy, 80 školáků odejde, 50 jich mohou přijmout.

„Když nepřijmu 30 dětí, jdu proti zákonu, když je přijmu, jdu proti zřizovateli, tedy městu,“ vysvětlil ředitel školy Jindřich Tryzna s tím, že se tak dostal do těžké pozice. Jičínská radnice přistoupila k takovému kroku, protože potřebuje optimalizovat počet tříd, aby mohla školu opravit.

„Zákon sice povoluje třídu po třiceti a rodič má právo výběru, ale škola má také svoji určitou kapacitu, kterou nesmí překročit. Podle našich informací není ve spádovém obvodu ani tolik dětí, aby se obě první třídy zaplnily,“ vysvětlil místostarosta Richard Koníř a dodal, že jsou z vážnějších důvodů ochotni udělat po dohodě výjimku.

„Rekonstrukce je nutná. Prvňáčci jsou v malé chátrající školičce. Nejideálnější se nám jeví využít půdní prostory a pomoci si tak k řádnému zázemí pro učitele,“ řekl. Podle něj je ideální zde umístit deváté třídy, kanceláře a odborné učebny. Přízemí a první patro by sloužilo prvnímu stupni, druhé a podkroví pak druhému.

Mezi dalšími problémy, které podle ředitele školy s tímto omezením souvisí, je například fakt, že podle zákona rodiče mají právo na výběr pedagogického ústavu pro své děti. Radnice už dříve rozdělila Jičín na čtyři oblasti a školy budou přijímat žáky jen ze svých obvodů a ty, kteří už mají na škole sourozence. „Nevím, co mám pak říci rodičům, když nebude třicet dětí ve třídě a já je nebudu moci přijmout,“ řekl Jindřich Tryzna.

Komplikovaná situace

Celou situaci ještě komplikuje přítomnost šestiletého gymnázia, žáci do něj odchází po sedmé třídě. Naopak do šesté třídy zase přichází zájemci z okolních obcí, kde jsou málotřídky. Menší povolený počet žáků dělá problém s organizací při takových přesunech. „Může se klidně stát, že budu mít v jedné třídě čtrnáct dětí,“ uvedl Tryzna a dodal, že i tak je pozitivní, že mohou otevřít dvě první třídy.

„Je na řediteli, jak si počet žáků zorganizuje, samozřejmě při konkrétním problému se dá nalézt řešení, až situace nastane,“ sdělil Richard Koníř. Je pravděpodobné, že při rekonstrukci za zhruba 70 milionů korun bude nutné zavřít některé části školy, obzvláště, když se bude předělávat prostor pod střechou. Vedení města vidí takové konání jako ideální. Tři třídy komplikují chystanou přestavbu, i tak budou asi některé děti chodit nějakou dobu do jiné školy.

„Ředitel čtvrté základní skoly nám nabídl několik volných tříd, kde by se dalo učit,“ uvedl Tryzna s tím, že je to ideální pro prvňáčky, kteří mají jen jednoho učitele.

Pro pedagogy to ale znamená snížení pracovních míst, čehož se mnozí z nich obávají. „Logicky to znamená, že někdo z nás přijde o práci, i když ji děláme dobře. Navíc na místě, kde je o ni zájem,“ sdělil jeden z pedagogů, který nechtěl být kvůli strachu o zaměstnání jmenován. Podle Koníře by k tomu ale stejně muselo dojít.