Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo pro město Jičín dotaci z podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť v roce 2009. Finance byly přiznány na realizaci druhých etap regenerace sídlišť Husova (3 699 000 Kč) a Nové Město Jih (4 000 000 Kč). Radnice financuje regenerace z padesáti procent, čili výsledná částka projektu se bude pohybovat kolem osmi milionů korun na jedno sídliště. Úpravy budou probíhat v druhé polovině letošního roku.

„Regenerace se týkají pozemků a vybavenosti sídlišť. Smyslem jejich úprav je zlepšit vzhled a zvýšit kvalitu každodenního života obyvatel. První etapa regenerace byla realizována v letech 2007 a 2008. Proběhly hlavně rekonstrukce dětských hřišť a chodníků, vybudování odpočinkových ploch, vyznačení parkovacích stání a doplnění mobiliáře,“ uvedl starosta města Martin Puš.

Druhá etapa je zaměřena na zklidnění dopravy, rekonstrukci chodníků, zvýšení počtu parkovacích míst, vytvoření oddychových ploch a hřišť.

Na sídlišti Husova budou vytvořeny dva zvýšené přechody pro chodce a dvě zvýšená místa pro přecházení v ulicích U Trati a Pod Lipami. Na obslužných komunikacích domů budou vybudovány výhybny, které slouží pro krátkodobé zastavení.

V ulici U Trati bude vybudována nová zastávka městské hromadné dopravy. Přibude celkem čtyřicet osm parkovacích stání v lokalitě U Trati a Pod Lipami. „V rámci vegetačních úprav proběhne výsadba stromů a revitalizace míst před vstupy do panelových domů (zmlazení dřevin, obnova trávníkové plochy v předzahrádkách), včetně doplnění mobiliáře,“ dodal starosta.