Letos se jich do studia přihlásila více jak stovka. Slavnostní zahájení se konalo v jičínském zámku. Konzultační středisko Jičín tak zahájilo nový akademický rok 2015/2016 za účasti starosty města Jana Malého, zástupce České zemědělské univerzity v Praze Josefa Brčáka, který působí jako vedoucí katedry ekonomických teorií, a Hany Svatoňové z Okresní agrární komory v Jičíně, která pomáhá spoluorganizovat studium.

„Vím, že deset let je pro historická univerzitní města, jako je Praha, Hradec Králové nebo Brno, nevýrazné časové období, ale pro naše město je to dlouhá doba. Jen málo okresních měst v České republice se může honosit tím, že poskytuje i nejvyšší stupeň vzdělání. Město Jičín je na to velmi hrdé a snaží se vytvářet co nejlepší podmínky. Že je o studium zájem potvrzují i čísla – letos se ke studiu hlásil rekordní počet zájemců," řekl vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Miroslav Kazda, který studium za město Jičín organizuje.

Pro studium jsou v Jičíně přizpůsobeny učebny na I. základní škole 17. listopadu, kde bude mít letos svoji kmenovou učebnu 1. ročník bakalářského i magisterského programu. Další učebny jsou ve Valdštejnském zámku, kde se i do budoucna připravují nové prostory.

„V rámci koncepce oprav zámku se v minulém roce provedly první stavební úpravy prostor sousedících s Porotním sálem, kde mají vzniknout nové učebny. V příštím roce by se měly učebny uvést v život. Nové prostory by zároveň sloužily jako zázemí Porotního sálu, kde jsou dnes stísněné podmínky. Tím by se umožnilo konání akcí většího rozsahu. Město se tedy snaží studentům připravit pro jejich studium vhodné zázemí a podmínky," popsal podporu města Jan Malý.

Univerzitní studium zahájilo svoji existenci v Jičíně na podzim roku 2005, kdy byli přivítáni studenti prvních ročníků bakalářského studia dvou univerzit a jejich tří fakult. Byla to Česká zemědělská univerzita v Praze a Technická univerzita v Liberci. Historickým milníkem pak byl 4. říjen 2008, kdy proběhlo v Porotním sále Valdštejnského zámku první slavnostní zahájení navazujícího magisterského stupně (s dosažením titulu Ing.). V roce 2013 bohužel byla, po změně děkana Ekonomické fakulty, rozvázána spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci, na druhou stranu však ustálena spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou a její Provozně-ekonomickou fakultou. Ta nabízí v Jičíně obor Veřejná správa a regionální rozvoj.

Studium probíhá kombinovanou (dálkovou) formou jednou za čtrnáct dní v pátek a v sobotu, přičemž přednášky a konzultace vedou pedagogové přímo z České zemědělské univerzity v Praze.

Za 10 let existence konzultačního střediska studovalo v Jičíně přes 1500 studentů a akademický titul získalo více jak 800 studentů, jak v bakalářském tak v magisterském stupni.

„Studium mě moc bavilo, výuka byla v rámci možností přizpůsobena, informace jsme dostávali včas, hodnotím celkově studium v Jičíně na výbornou a jen doporučuji. Na druhou stranu by bylo vhodné vyřešit poměrně stísněné prostory v učebně v jičínském zámku," hodnotí studium v Jičíně Inna Paldusová.   Madgaléna Doležalová