Door to door, neboli svoz odpadů ode dům od domu, odstartoval v některých částech Jičína už v roce 2019. Město ke každému domu pořídilo nádoby na tříděný odpad a každá majitel domu si za separaci zodpovídá sám. Jako první dostali své vlastní popelnice na tříděný odpad rodinné domy ve čtvrtích Sedličky, Allanovy Sady a Větrov.

“Zkušební provoz jsme vloni vyhodnotili pozitivně. Téměř všichni obyvatelé, kterých se door-to-door týká, byli spokojení. A podle našich průzkumů se v daných čtvrtích třídění odpadu výrazně zlepšilo,” uvedl Jiřička. Do začátku letošního října by se mělo začít samostatně třídit i v ulicích Hradecká a Křižíkova a v částech Robousy, Popovice, Moravčice Popovičky, Hubálov a Soudná. V daných čtvrtích budou poté zrušena stání barevných kontejnerů.

Hlavní výhodou individuálního třídění je podle něj to, že lidé za své popelnice zodpovídají sami. Nedá jim to a do vlastních popelnic odpad roztřídí. “Budeme se snažit systém postupně rozšířit do všech čtvrtí, kde je to možné. Jedná se především o místa s převážnou zástavbou rodinných domů,” doplnil Jiřička.

Podle rady města bude v budoucnu nutné se zaměřit i na situaci na sídlištích. Tam je mnohem těžší vyhazování odpadů do správných nádob uhlídat. Přitom je na jičínských sídlištích dostatek barevných kontejnerů. “Z našeho domu můžu jít rovnou na dvě místa, podle toho, kam mám zrovna namířeno. Snažím se třídit poctivě, byli jsme k tomu doma vedeni. Občas se mi do směsi zatoulá kus sáčku, ale jinak třídím všechno,” potvrdila paní Jarmila, která žije na sídlišti Husova. I její sousedky, většinou důchodkyně, potvrzují, že na sídlišti třídí většina lidí.

Podle Jana Jiřičky v kontejnerech mezi paneláky nejčastěji končí bioodpad a zbytky jídla. “Plasty, sklo a papír třídí obyvatelé sídlišť uspokojivě. Problém je se slupkami, odřezky a zbytky jídla, které u rodinných domků většinou končí na kompostu,” uvedl radní. S tím souhlasí také paní Jarmila. “Tady to nemáme kam jinam vyhodit. Tak to končí ve směsi. Kdyby tady měly být nějaké komunitní kompostéry, technické služby by to nestíhaly odvážet a jen by to tu páchlo,” doplnila.

Objem vyváženého odpadu ze sídlišť navíc navyšují zahrádkáři ze širokého okolí, kteří ale často nejsou občany města. “Kdyby s tím jeli do sběru, musí za to platit. Tady zadarmo odhodí několik pytlů odpadu ze zahrady a nikdo to nezjistí. My si pak ale připlatíme,” postěžovala si paní Věra, rovněž obyvatelka sídliště Husova.

Hlavním podnětem pro zvýšení důrazu na třídění odpadu je nový zákon o místních poplatcích, který vstoupil v platnost na začátku letošního roku. Mimo jiné se týká také poplatků za uložení odpadu na skládku, které se tím značně zvyšují.

Poplatníkem se totiž stává i obec, která provozuje skládku, v případě Jičína je to skládka Popovice-Libec. Výtěžek z poplatků za odvoz odpadu se převede Celní správě, která peníze přerozdělí podle zákonem stanoveného poměru mezi obec a Fond životního prostředí, Zatímco za zbytkový odpad se obci vrátí 80 procent, za využitelný, neboli recyklovatelný odpad pouze 60 procent z poplatků. “Je důležité si uvědomit, že se to týká pouze odpadu, který končí ve směsných kontejnerech a je nad limitem 200 kilogramů na osobu za rok. V Jičíně se tedy budeme snažit nadále podporovat třídění,” uvedl místostarosta Jičína Petr Hamáček. Další důležitou motivací je kromě ušetřených peněz také životnost jičínské skládky. Podle místostarosty Hamáčka skončí skládka Popovice-Libec přibližně do pěti let. Potom bude potřeba vymyslet jinou, vzdálenější variantu. Zatím nejschůdnější je možnost vozit odpad do Košťálova. I to se ale městu prodraží.

V Jičíně se poplatek zatím nezměnil. Stejně jako loni i letos zaplatili občané za odpady 552 korun. Do roku 2019 ale platili Jičíňané o 60 korun méně, tedy 492 korun. Podle Hamáčka se budou poplatky v příštích letech zvedat. “Ale chceme navyšovat postupně a citlivě, aby lidé neměli tendenci vyhazovat odpad třeba do přírody za město,” uvedl místostarosta.