Občanské sdružení Apropo sídlící od roku 2002 v budově Základní školy Soudná a úzce s ní spolupracuje, rozšíří své prostory.

Sdružení poskytuje sociální služby pro zdravotně postižené děti, provozuje denní stacionář, organizuje aktivity především terapeutické, volnočasové, integrační a sociálně aktivizační.

 „Pracovníci organizace by rádi navýšili kapacitu stacionáře, proto jsme pro ně začali hledat vhodné místo. A nakonec jsme se rozhodli pro dům v Soudné, kde v přízemí funguje denní stacionář, což je podle nás nejlepší varianta,“ uvedl místostarosta Josef Dvořák.

 Radní již jednali s Královéhradeckým krajem o poskytnutí dotace na opravu vily, která je ve vlastnictví města. Realizace přestavby záleží na tom, kdy bude poskytnut finanční příspěvek. Celkové náklady jsou odhadovány na více než 15 milionů korun.

 „My jako organizace nechceme nijak zvlášť rozšiřovat prostory. Nyní jsme na dvou adresách: Soudná 13 a 15. V jedné budově je klubovna a kanceláře, zbylé místnosti máme pronajaté od školy. Ve chvíli, kdy nám přibývají děti, které nechodí do školy ale od rána do stacionáře, nemáme pro ně pomalu místo,“ uvedla ředitelka Apropa Jitka Králová. A dále pokračovala: „Samozřejmě nechceme změnit věkovou skupinu. Jenom pro ně potřebujeme místnost, kde mohou být odpoledne, což ve škole, kde probíhá výuka, není možné.“ Sdružení Apropo má v pronájmu byt v ulici Přátelství. A ke stejnému účelu poslouží i vila v Soudné, kde vznikne možná další stacionář.

 „Naše sdružení nemůže rozhodovat o tom, jak budou další místnosti domu využity,“ připomněla Jitka Králová. Pracovníci Apropa neměli doposud možnost nahlédnout do projektové dokumentace.

„Radnice s námi ještě nemluvila o tom, jak budou rozvrženy místnosti uvnitř. Ty bychom rádi využili jako prostory pro zaměstnance, dále k terapiím pro děti a chtěli bychom zřídit i keramickou dílnu,“ řekla J. Králová.

Sdružení by rádo zkvalitnilo služby, ale rozhodně do tří let nechce otevřít týdenní stacionář. I když organizace získá od města vilu, bude i nadále využívat zčásti budovu školy. Denní stacionář nyní navštěvuje 15 klientů.