Město zakoupí další podzemní nádoby na komunální odpad. Podzemní kontejnery za 1,2 milionu korun instaluje do Lindnerovy ulice. Rozšíří také systém popelnic dům od domu.

Uložit kontejnery pod zem se Jičínu už v minulosti vyplatilo. První zapustil v centru města u Husovy ulice, kde popelnice soustavně přetékaly odpadem. Na nevábný vzhled upozorňovali i návštěvníci pohádkového Jičína.

„I když v počátcích docházelo k ucpávání vstupních otvorů, nakonec se nádoby osvědčily, a tak město pořídí další,“ zdůvodnil investici místostarosta Jan Jiřička.

V Lindnerově ulici budou nové podzemní nádoby na odpad sloužit lidem už v létě.Město hodlá také posílit svoz tříděného odpadu od domu k domu nákupem dalších popelnic.

V první vlně byl tento systém zaveden v Allanových sadech, na Větrově a v Sedličkách. „Ukázalo, že skutečně došlo k navýšení separace odpadů a že obyvatelé jsou navíc s touto službou spokojeni,“ konstatuje místostarosta Jiřička.

ČERNÁ A BÍLÁ: Mělo by se povinně prodávat víc českých potravin?

„Nemáme s tím problémy. Popelnice se odvážejí včas, takže nejsou přeplněné, jen občas se stává, že nám nedostačuje černá popelnice na smíšený odpad,“ říká jeden z obyvatel Višňové ulice v Allanových sadech.Poukazuje i na to, že někde zůstávají barevné popelnice před domy, což nepřidává vzhledu nové obytné lokality.

Radnice nyní rozšíří tento systém třídění (plast, papír, smíšený odpad a biologický odpad) do dalších oblastí. „Stejně jako posledně budou nádoby nejprve poskytnuty občanům formou výpůjčky a po určité době jim přejdou do vlastnictví,“ vysvětluje místostarosta.

Systému door to door se rozšíří do Robous, Popovic, Moravčic, Hubálova, na Čeřovku a do Soudné. Ve všech místech je zástavba rodinných domů, pro které je tento typ svozu ideální.Popelnice na tříděný odpad pořídí město za zhruba dva miliony včetně DPH. Půjde o více než 2700 nádob a také 5 zvonových kontejnerů na sklo.

Popelnice mají být připraveny k distribuci v dubnu, lidé si je převezmou v objektu bývalých kasáren.

Jičín přistupuje k intenzivnímu třídění s ohledem na nový zákon o odpadech, který vešel v platnost začátkem roku. Nastal výrazný tlak na snižování množství směsného komunálního odpadu, kdy je jeho veškeré ukládání na skládky zpoplatněno.

Na harrachovských můstcích se už zase skáče, alespoň na některých. Největší z nich, takzvaný mamut, je ale stále v havarijním stavu.
Na můstcích v Harrachově se opět skáče, ale nelétá

„Město musí navyšovat objem vytříděného odpadu a snižovat množství směsného odpadu, který jde na skládku. Je to cesta, jak se vyhnout výraznému navýšení ceny za odvoz odpadu,“ zdůrazňuje Jan Jiřička.