Jak jsme vás již informovali, v Jičíně se podařilo vybrat do zapečetěných kasiček přes 33 tisíc korun, v Nové Pace téměř 120 tisíc korun. Ve Vysokém Veselí přispěli občané částkou 5 tisíc korun, v Lázních Bělohradě koledníci shromáždili přes 30 tisíc korun.

Část peněz je určena na humanitární pomoc, třetina pro činnost charity na Jičínsku a provoz nízkoprahových klubů pro děti. Zbylé prostředky budou věnovány na zakoupení zvedáku do vany pro zdravotně postiženou Juditu Kábrtovou z Úbislavic.⋌ (kov)