Na posledním jednání městské rady museli přítomní dovolit nové členy redakčního týmu ze svých řad. Hlavním důvodem bylo blížící se vydání dalšího čísla zpravodaje.

„Ještě předtím se však musí nové seskupení sejít a případně stanovit nové podmínky budoucího vydávání a inzerce ve zpravodaji," informovala tisková mluvčí městského úřadu Magdaléna Doležalová.

Zachování stávající rady
Pracovník pro komunikaci s veřejností Magdaléna Doležalová navrhla zachovat složení stávající redakční rady kvůli kontinuitě zpravodaje a pouze ji rozšířit o nové členy.

„Jako zástupce obyvatel Jičína jsem doporučila zvolit učitele Albrechta Šorejse," konstatovala Jičínskému deníku Magdaléna Doležalová.

Redakční rada se nyní rozrostla o tyto členy: Albrecht Šorejs, Luděk Havel (SPJ), Ladislav Komárek a Jan K. Čeliš (SPOZ).

O tom, jak bude vypadat nové číslo zpravodaje a zda bude zachovám na titulní stránce sloupek starosty, zjistíte již brzy.