Muzeum obývá prostory zámku, který je ve vlastnictví města. Původní nájemné ve výši 332 tisíc korun bylo uzavřeno na sklonku roku 1992 ještě s Okresním muzeem a galerií v Jičíně a postupně bylo doplňováno o dodatky. Podle města byla smlouva nepřehledná a rovněž bylo třeba aktualizovat výši nájemného. Radnice, která investuje do rekonstrukce zámku, slibuje, že prostředky z nájemného budou reinvestovány právě do budovy, v níž regionální muzeum sídlí.

Jedenáctiposchoďová budova hotelu reStart v Jičíně.
Město bude vymáhat půlmilionovou pokutu soudně