Dotace byla přiznána na realizaci druhých etap regenerace sídlišť Husova (3 699 000 Kč) a Nové Město Jih (4 000 000 Kč). Město Jičín financuje regenerace z padesáti procent, čili výsledná částka projektu se bude pohybovat kolem osmi milionů korun na jedno sídliště.

Starosta Jičína Martin Puš vysoce oceňuje angažovanost obyvatel obou sídlišť při projednávání projektů. Radnice uspořádala veřejná setkání s tvůrci návrhů, která byla hojně navštívena a na kterých občané konstruktivně diskutovali s předkladateli projektů. Mnohé z připomínek byly ještě zapracovány do finálního dokumentu.

Na sídlišti Nové Město Jih bude pro lepší bezpečnost občanů vybudován zvýšený přechod pro chodce v ulici Přátelství a zvýšené místo pro přecházení v ulici Protifašistických bojovníků. Rekonstruovány budou chodníky v ulicích Na Jihu a částečně v ulici Mládežnická. Na Jihu je navržena rekonstrukce stávajícího hřiště s prašným povrchem na sportovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem, oplocením a osvětlením. Součástí hřiště je i lezecká stěna. V rámci oddychových ploch bude vytvořeno i hřiště na pétanque.

Počítá se s úpravou prostoru před objektem zvaným Bunkr (zpevněné plochy, parková úprava). Celkem bude na sídlišti vytvořeno 57 nových parkovacích stání (Na Jihu, Protifašistických bojovníků, U Tržiště).

Regenerace se týkají pozemků a vybavenosti sídlišť. Jejich smyslem je zlepšit vzhled a zvýšit kvalitu každodenního života obyvatel.

První etapa regenerace byla realizována v letech 2007 a 2008. Proběhla hlavně rekonstrukce dětských hřišť a chodníků, vybudování odpočinkových ploch, vyznačení parkovacích stání a doplnění mobiliáře.

Druhá etapa je zaměřena na zklidnění dopravy, rekonstrukci chodníků, zvýšení počtu parkovacích míst, vytvoření oddychových ploch a hřišť.