Do půlky října mají návrh předložit odbory, poté příspěvkové organizace, následně se s materiály v prosinci seznámí zastupitelé, v lednu půjde plán hospodaření k doplnění do rady, pak do pracovního zastupitelstva. V únoru bude rozpočet vyvěšen a v březnu má být projednán a schválen na veřejném zasedání zastupitelů.

 V rozpočtu 2012 se určitě objeví pokračování rekonstrukce 2. základní školy a řešení nedostatku míst v mateřských školách. Další investice se budou odvíjet od finančních možností města. Pokračovat bude ale utahování opasků i proto, že letos se pravděpodobně nepodaří naplnit plánované příjmy. Méně se totiž vybírá i na daních, což ovlivní městské a obecní rozpočty.

„Byli jsme velmi opatrní při plánování daňových příjmů, výhled ministerstva financí není příliš optimistický, možná dojde k propadu v daňových příjmech v jednotkách procent i u nás,“ říká starosta Martin Puš. Mnohem větší dopad pro jičínský rozpočet bude mít ale fakt, že se neprodávají nemovitosti. Jejich prodej by znamenal dvacetimilionovou finanční injekci, zatím ale kupce nepřilákaly ani odsouhlasené slevy.

 Na ocet zůstávají objekt ve Šturmově ulici (2,6 mil. po snížení ceny), bývalý bytový podnik na Komenského náměstí (8,7 milionu), domy v Zahradní ulici čp. 96 a 98 za 3,3 milionu, na odbyt jdou pouze byty. „Neočekávám ale žádné výrazné problémy. Pokud by došlo k přechodnému výkyvu mezi příjmy a výdaji, máme schválený kontokorent, zatím se nečerpá,“ dodal starosta Martin Puš.

Jediné, co by ještě mohlo pozitivně zasáhnout do letošního rozpočtu, je vrácení DPH z investičních akcí, ale kdy a zda k tomu dojde, nelze odhadnout. „Máme na tyto prostředky právo, budeme do poslední chvíle bojovat,“ podotýká starosta. Iva Prýmková