O svolání a pořádání tiskové konference rozhodne rada města, případně starosta. Na tato setkání bude požadována akreditace zástupců sdělovacích prostředků. Každý zájemce by měl prostřednictvím emailu, faxu, telefonické nebo písemné žádosti nahlásit název média a počet účastníků tiskovky.

Město jako organizátor konferencí tento požadavek vysvětluje tím, že pak bude schopno zajistit vhodné prostory, dostatečné množství materiálů i připojení pro techniku. Akreditace není podmínkou vstupu na tiskovou konferenci, ale akreditovaní novináři budou mít zajištěn vstup přednostně.

Starosta Martin Puš dále uvedl: „Současně bychom rádi komunikovali s novináři i po jednání rady, a to na základě dojednaných schůzek, které by se měly konat zřejmě v pátek po zasedání rady. “ Zavedená pravidelná setkávání s novináři se tím ruší.

Pro lepší informovanost tisku a občanů o jednáních a rozhodování rady města se bude vždy první pondělí případně první středu v měsíci konat v zasedací síni městského úřadu setkání s veřejností.

„Minimálně každý měsíc se setkáme s lidmi, kteří mají zájem o informace z Jičína. Termín a čas bude vždycky zveřejněn na internetu nebo v našem čtvrtletníku,“ dodává starosta.