Jak jsme již uvedli, je na účet města připsáno přibližně 16,5 mil. korun. Jde o první část dotace na pořízení budovy ARiSu. Do té by se měla přestěhovat především ta část zaměstnanců městského úřadu, která má na starosti státní správu.

„Všem nám tady spadl kámen ze srdce. Celou záležitost řešíme dlouhých šest let. Tím, že peníze přišly, je definitivně potvrzeno, že akci můžeme dotáhnout do finále. Dá se počítat s tím, že příští rok dojde k opravě budovy, a postupně by se do ní mohli přestěhovat první úředníci. Po dlouhých šesti letech to považujeme za velmi pozitivní a úspěšné. Že to trvalo tak dlouho, jde mimo nás. My jsme vše samozřejmě urychlovali, jak jsem mohli. Jde o vizitku toho, jak pracují některé státní orgány,“ uvedl starosta města Martin Puš.

Došlá částka je přibližně třetinou celkové sumy. „V usnesení vlády je stanoveno, že dotace bude zaplacena ve třech letech, na letošek to je 16 milionů 205 tisíc korun. Náklady budou samozřejmě vyšší než poskytnuté finance. Budova není z nejnovějších, budeme muset provést rekonstrukce tak, abychom tam mohli poskytovat veřejnou službu,“ dodal tajemník úřadu Peter Bareš. Nemovitost město přebírá i s nájemními vztahy.

„U některých nájemníků jde o jednotky měsíců, u některých chceme pomoci tak, aby mohli svoji činnost vykonávat a nebyli novou situacÍ zlikvidováni. Kupní smlouva je podepsaná, během měsíce ledna bude standardní předávání objektu. Příští rok by mělo dojít již minimálně k částečnému užívání budovy,“ doplnil informace tajemník.

Město pravděpodobně nedostane původně slibovaných 45 milionů, ale o deset procent méně, což je vlastní podíl nabyvatele na nákupu budovy. „I tak jde o výhodnou transakci,“ upozornil starosta Puš. Konečně budou sídlit všichni zaměstnanci radnice v budovách patřících městu.