Před rokem se na podzim uskutečnily komunální volby, které na mnohé radnice vnesly pořádný průvan. Pro naše čtenáře jsme připravili seriál, v němž oslovíme radní všech deseti měst regionu. Všem položíme stejné otázky, týkající se jejich funkce.

 Dnes odpovídá jičínský radní, advokát Daniel Novotný

Narozen: 1976
Současné zaměstnání: advokát
Strana: TOP 09
Záliby: kultura, sport
Rodina: svobodný

1. Co se Vám podařilo za první rok nového volebního období prosadit a uskutečnit z volebního programu Vaší strany?
Dle mého názoru se podařilo především prosadit do rozhodování města hospodárnější přístup ke svěřeným prostředkům a důraz na efektivitu fungování. Dále došlo ke zprůhlednění rozhodovacích procesů, např. protokoly z jednání zastupitelstva i rady obsahují přesné informace, kdo a jak hlasoval. Ve výběrových řízeních se rovněž zvýšila transparentnost, vždy rozhoduje nabídnutá cena, z hodnotících procesů byla vyřazena kritéria subjektivní a zmanipulovatelná.

2. Kde naopak cítíte nedostatky, co se nedaří?
Rozhodovací procesy města jsou poměrně pomalé, což souvisí i se zákonnou úpravou danou zákonem o obcích. Často je nutné nejen z politického, ale i ze společenského hlediska nalézt kompromis napříč politickými stranami. Proto se stává, že řešení některých záležitostí trvá nepřiměřeně dlouho.

3. Co je Vaší osobní prioritou?
Ve vztahu k městu je mojí prioritou profesionálně a zodpovědně odvedená práce.

4. Jak hodnotíte spolupráci se zastupiteli a ostatními radními?
Řekl bych, že i přes občasné odlišné názory se vzájemně respektujeme a případný argumentační nesoulad ponecháváme na politickém poli a nebereme jej osobně.

5. Jaké jsou Vaše cíle v tomto volebním období?
Rád bych se podílel na zodpovědném vedení města a zanechal jej po skončení volebního období co nejméně zatížené minulostí, vstřícné pro občany a otevřené pro budoucí příležitosti.