Pro naše čtenáře jsme připravili seriál, v němž oslovíme radní všech deseti měst regionu. Všem položíme stejné otázky, týkající se jejich funkce.
 Dnes odpovídá Tomáš Frýba, neuvolněný místostarosta Jičína.

1. Co se Vám podařilo za první rok nového volebního období prosadit a uskutečnit z volebního programu Vaší strany?
Z volebního programu se nám podařila prosadit celá řada věcí. Hned z počátku se celkově zprůhlednil chod radnice, zavedla se jmenovitá hlasování, je tak patrné, kdo jak hlasoval, zápisy z městských rad již nejsou tajné, ale veřejnosti dostupné. Za zásadní považujeme tendry, kde se daří zavádět otevřená výběrová řízení, ve kterých rozhoduje především cena. Daří se tak jednotlivé zakázky soutěžit velmi levně a městu se šetří miliony korun. Navíc se předchází pochybnostem o průběhu výběrových řízení, jako tomu bylo v minulosti například s koupalištěm a zimním stadionem. I když to nebylo ve volebním programu, jsem rád, že se nastartovaly práce v bývalých kasárnách a město má možnost z prodeje získat výrazně více prostředků, než se původně předpokládalo.

2. Kde naopak cítíte nedostatky, co se nedaří?
I když tím asi nepotěším úředníky města, stále si myslím, že na některých odborech jich je více, než je ve skutečnosti potřeba. Sice tím jejich podporu nezískám, ale se svým názorem se dlouhodobě netajím. Město na tom není finančně nijak dobře, proto se podle mého názoru neobejdeme bez dalších úspor i na úřadě a v příspěvkových organizacích města. Úřad by měl být efektivní, není dobré chod města financovat pouze výprodejem majetku.

3. Co je Vaší osobní prioritou?
Osobní priorita je samozřejmě má rodina a s činností na úřadě nemá nic společného.

4. Jak hodnotíte spolupráci se zastupiteli a ostatními radními?
S někým se mi spolupracuje lépe, s někým hůře. Tak to ale v životě bývá, navíc jsem si své spolupracovníky nevybral, ale vybrali mi je obyvatelé města ve volbách.

5. Jaké jsou Vaše cíle v tomto volebním období?
Hlavním cílem je zprůhlednění výběrových řízení, aby se transparentní soutěže v Jičíně staly normální záležitostí. Jen tak bude mít vedení města důvěru občanů. Dále bychom neměli město příštímu zastupitelstvu předat ještě s větším dluhem, ale maximálně se současným zadlužením. Dále v Jičíně chybí stavební parcely a je škoda, že řada zájemců o individuální bydlení staví v okolních obcích. Připravujeme se tak o nemalé peníze vybírané na daních.