Město přitom zahrnulo příjem z prodeje do letošního rozpočtu. Radnice očekávala, že by za nemovitost v blízkosti centra mohla získat 12 milionů korun, později požadavek snížila na 8,9 milionu korun. Nyní chce nabídku zopakovat se stejnými podmínkami. Vzniklou nepříznivou finanční bilanci částečně vylepšuje podle představitelů radnice lepší výběr daní.

 „V prvním pololetí je plnění příjmové části na 46 procent, což je překvapivě dobré, protože víme, že prodeje majetku budou realizovány v druhé polovině roku,“ říká místostarosta Ladislav Brykner.  

Některé výkupy nemovitostí chce radnice odložit na příští rok, čímž sníží výdaje a vykompenzuje ztrátu způsobenou neuskutečněním prodeje čp. 46.
Protože se město potýká s problémy, zaviněnými zpožděním přidělených dotací (mj. park, kompostárna, koupaliště), nevyhne se zřejmě čerpání překlenovacího úvěru.

Záměr na jeho přijetí ve výši 80 milionů korun a se splatností do jednoho roku odsouhlasili zastupitelé. Nejlepší podmínky nyní nabídla ČSOB. V jaké konkrétní výši bude kontokorent čerpán, ukáže až tok dotačních titulů.

Nyní se čeká na subvenčních sto milionů korun. „Nikdo neví, kdy peníze přijdou. Ucházíme se o celou řadu dalších dotací, například na zateplení domu ve Vrchlického ulici, věžáku, na školu, skládku pod Zebínem, lipovou alej, kanalizaci Sedliček, takže se domnívám, že město bude kontokorent jako určitou jistotu potřebovat už pořád, nemusí jít ale o 80 milionů korun,“ říká starosta Martin Puš. Zastupitelé v pondělí rozhodli o tom, že město bude čerpat překlenovací úvěr ve výši 80 mil. korun. Iva Prýmková