O jarních prázdninách byl slavnostně představen nový projekt jičínské průmyslovky, který by měl umožnit studentům školy vytvořit takové technické zázemí, které bude posílením praktické složky výuky. Žáci získají znalosti, které jim umožní lépe se uplatnit na trhu práce. Ladislav Brykner, místostarosta Jičína, konstatoval, že jde již o pátou událost značného významu, které se ve škole účastní.

„Byl jsem na otevření učebny fyziky, nové počítačové učebny, jídelny, teď moderního CNC pracoviště. Škola vytváří vynikající podmínky pro práci studentů a musím ocenit manažerské schopnosti vedení,“ uvedl místostarosta.

Profesorka Lea Šikýřová seznámila hosty s náplní nejnovějšího projektu. „Budou upraveny prostory pro praktickou výuku, to znamená vyhovující osvětlení, ale především nová, bezpečnosti práce odpovídající podlaha a zakoupení a nainstalování CNC stroje, který v sobě sdružuje činnosti soustruhu a frézy a bude jedním z nejmodernějších, takže studenti nebudou mít po detailním seznámení s jeho obsluhou problémy s uplatněním v praxi,“ sdělila Lea Šikýřová.  

„Projekt se zaměřuje na zkvalitnění praktického vyučování, zprostředkování praktických zkušeností, rozvoj dobrých pracovních návyků a řemeslnou zručnost se zaměřením na moderní CNC technologie,“ řekla ředitelka školy Alena Žalská. Náklady jsou dva a půl milionu korun, přičemž 2 300 000 bude hrazeno z operačního programu ROP NUTS II Severovýchod.

V nejbližší době proběhnou výběrová řízení, aby o prázdninách mohl být upraven prostor a v červenci stroj nainstalován. Žáci by se s funkčním pracovištěm mohli seznámit první nebo druhý zářijový týden. Ředitelka vyzvedla i velmi prospěšnou spolupráci s různými firmami, které již během studií mají vyhlédnuty budoucí odborníky pro uplatnění ve svých provozech.

O absolventy strojírenských oborů je velký zájem a na trhu práce nemají problém s najitím zaměstnání. Průmyslovka opět vychází cílenou modernizací vstříc potřebám průmyslu.