Pro odložení hovoří i finanční náročnost: náklady na poldr se budou pohybovat v desítkách milionů, a i když by mohl být realizován s podporou státní dotace, město by muselo uhradit nejméně patnáct procent. Původně bylo v plánu zadání studie proveditelnosti zhruba za 50 tisíc korun a následně projektové dokumentace (1,2 mil. korun), ta by měla vyčíslit i náklady.

Úsporná opatření

Akce však narazila na odpor obyvatel Kbelnice a majitelů novostaveb. „Diskutovali jsme, jestli je to priorita města, a vzhledem k tomu, že finanční prostředky se nedostávají, musíme přijmout úsporná opatření. Přednostně vyřešíme odkanalizování Sedliček a problémy ve Dvorcích,“ říká starosta Martin Puš.

Navíc hrozí, že by stát mohl dotace seškrtat v rámci šetření, a město by muselo hledat finanční zdroje v napjatém rozpočtu. Rozhodování radních usnadnilo i to, že v lokalitě, kde má poldr být, nejsou vyřešeny majetkové vztahy, které jsou podmínkou pro přiznání dotace.

Prioritu tak dostaly Sedličky, kde mají dlouhodobé problémy se splašky, které se dostávají do příkopu podél aleje.⋌Už bylo vydáno územní rozhodnutí na odkanalizování, město bude usilovat o dotaci. Pokud ji získá, realizaci zahájí v příštím roce. Musí ale vyřešit i objízdné trasy místo silnice, kde se bude kopat hlavní kanál.

 S největší pravděpodobností budou autobusy a automobily projíždět kolem stavby a nákladní doprava bude vedena z Lomnice přes Novou Paku do Jičína. Iva Prýmková