„Úzce se zaměříme na zajímavý objev, který se podařil učinit v rámci dlouhodobého systematického folkloristického výzkumu. Tehdy přede mnou po zdlouhavém a usilovném pátrání mezi peckovskými pamětníky znenadání vyvstala zapomenutá lokální varovná démonická bytost, obcházející výhradně městečko Pecku, na které je kromě hrozivě znějícího nesrozumitelného jména i nečekané podoby nejzajímavější okolnost jejího dávného vzniku,“ přibližuje námět Pavel Kracík z Jičínské besedy.

V rámci přednášky nazvané Musíte jít honem domů, bude chodit Kumraus tak nejdříve posluchači vyslechnou osm vyprávění o této bytosti nazývané Kumraus, Kchumraus, Kumrauc a následně společně odhalí pozoruhodný původ této nadpřirozené bytosti, její podobu i funkci. Na všechny, kteří se nechají zlákat k příběhům po setmění, se bude Pavel Kracík těšit v pátek 31. července od 18. hodin ve dvorním traktu Posezení u Valdštejna na Vladštejnově náměstí.