„Ocenění si velmi vážíme. Odpovědné, respektive udržitelné nakupování nám dává smysl a věříme, že město Jičín může být inspirací pro ostatní obce a města,“ uvedl starosta města. Každý má se změnami začínat u sebe, proto i městský úřad při nakupování kancelářských potřeba a hygienických a čistících prostředků dbá na ekologičnost a ekonomickou udržitelnost.

Dalším příkladem může být chystaná zakázka na praní a žehlení prádla pro Sportovní zařízení města Jičín. „Město uspořádalo předběžné tržní konzultace, vymezilo účast v soutěži pouze pro dodavatele, kteří zaměstnávají na chráněných pracovních místech alespoň 50 procent osob se zdravotním postižením, a vymínilo si ekologickou šetrnost při plnění," upřesňuje mluvčí města Jan Jireš. Jídelna Základní školy Husova trend odpovědnosti následuje a v současné době připravuje pokrmy téměř výhradně z ingrediencí českého původu.

Zásada odpovědného zadávání v Jičíně vyplývá z deklarace, která vzešla od zaměstnanců úřadu a která byla v červnu 2019 přijata Radou města.