Dodavatel zakázky i přes prodloužený termín do Jičína nenastoupil. a nasmlouvanou práci neodvedl. Následně mu radnice vyúčtovala smluvní pokutu ve výši 120 tisíc danou smlouvou o dílo na částku 3 tisíce za den. „Firma se vymlouvala na počasí, dovolené a své zakázky, což jsme nemohli akceptovat,“ vysvětluje starosta Jan Malý.

Firma s pokutou nesouhlasí, protože je nepřiměřená a neodpovídá dobrým mravům. Podle starosty nejsou smluvní pokuty v rozporu se zákonem, proto město nyní podá předžalobní upomínku s tím, že firmu vyzvalo k zaplacení částky. „Po procesní stránce jsme výzvu naplnili, aby nám byly uhrazeny soudní náklady. Pokud nebude částka včas zaplacena, budeme se domáhat uhrazení pokuty soudní cestou,“ říká starosta Malý. Dílo mělo být dokončeno do 10. listopadu 2017. Pokuta je vypočtena za 40 dní prodlení, tedy za období od 11. listopadu do 20. prosince, kdy rada rozhodla o odstoupení od smlouvy.