Nejprve jsme navštívili obchodní řetězec Kaufland. Již při návštěvě tohoto obchodního centra a při srovnání cen byl vidět rozdíl životní úrovně u nás a v Německu. Nesrovnatelné! Dále jsme navštívili kostel sv. Kříže – Grosses Zittauer Fastentuch 1472 – Velké žitavské postní plátno z roku 1472 délky 8,2 metru a šířky 6,8 metru, pomalované 90 obrazy s výjevy ze Starého a Nového zákona a opatřené poučením křesťanů během půstu. Tento exponát je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Prohlídka byla s českým překladem pomocí reproduktoru, ale bohužel se špatnou akustikou, která byla v kostele. Dále jsme měli na programu návštěvu lázní Oybin. Bohužel se nám stala nemilá událost, která nám plán nabourala, ale i toto se stává. Poté jsme navštívili vesnickou zónu Kryštofovo údolí.

Odborný výklad nám podala manželka známého tvůrce orloje Martina Chaloupky. Návštěva muzea betlémů, orloje zprovozněného roku 2008, podstávkového roubeného domu a kostela sv. Kryštofa stála za to a doporučuji tento skvost architektury navštívit. Cestou z Kryštofova údolí k našemu občerstvení ve Svijanech jsme obdivovali ojedinělý železniční viadukt překlenující údolí.

Dále jsme cestou obdivovali krásu Jizerských hor. Celý náš sobotní výlet byl zakončen ve svijanské restauraci, nemělo to chybu. Tímto též nesmím zapomenout na sponzorský dar od provozovny pekárny v Železnici, za který vřele děkujeme. Rovněž chci poděkovat jičínskému autobusovému dopravci a řidiči Martinu Klímovi.

Dále chci pozvat obdivovatele pevností na náš další sobotní výlet dne 27. června, a to do Josefova, Dobrošova, k přehradě Les Království, s občerstvením v restauraci U dvou borovic v Choustníkově Hradišti. Případné přihlášky a informace vám dají na telefonech 493 531 547 Alois Dejl a na 493 523 304 Jiřina Černá. Jste srdečně zváni. Alois Dejl