První naší zastávkou byl bývalý ženský premonstrátský klášter v Doksanech. Vznikl roku 1144 v močálovité krajině u brodu přes Ohři. Přestavěn byl barokně v 18. století, pak upraven na zámek. Nejcennější částí je v jádru románský kostel Narození P. Marie ze 13. století, z původní svatyně se dochovala románská krypta. Na klášter navazuje anglický park a zahrada.

Další zastávkou byla městská památková rezervace a jedno z našich nejmladších měst, Terezín. Vzniklo po roce 1780 jako pevnost, která měla bránit postupu armád od Drážďan. Pevnost dostala jméno po Marii Terezii. Moderní bastionový systém se nikdy neuplatnil, vojska se pevnosti jednoduše vyhýbala – ta byla v roce 1882 definitivně zrušena. Podzemní chodby jsou dlouhé celkem 29 kilometrů.

V roce 1941 bylo ve městě zřízeno ghetto, kterým do roku 1945 prošlo na 150 000 židovských vězňů. Malá pevnost byla za 2. světové války vězením pražského gestapa. Na Národním hřbitově před Malou pevností bylo pohřbeno asi 26 000 obětí. V roce 1947 byl založen Památník Terezín, dnes národní kulturní památka, zahrnující Malou pevnost, muzeum ghetta, bývalá magdeburská kasárna a krematorium na židovském hřbitově. Kromě jiného nám byla ukázána samotka srbského nacionalisty Gavrilo Principa, který zastřelil 28. června 1914 v Sarajevu Františka Ferdinanda d' Este.

Poslední zastávkou byla výstava Zahrada Čech v Litoměřicích. Část účastníků zájezdu si prohlédla krásy města. Již nyní se všichni těší na zájezdy v přístím roce. Slibujeme, že uděláme vše, aby následovala stejná pohoda jako letos. ⋌ Alois Dejl