Z pozvaných osmdesáti jich přišla polovina. V zastoupení ředitele Krajského vojenského velitelství Hradec Králové je se změnami v armádě a s dalšími aktuálními záležitostmi seznámil Jan Fajta.

Za jičínskou radnici účastníky pozdravil místostarosta Ladislav Brykner.