Jak se nám podařilo zjistit, šanci mají u základních organizací KSČM v Jičíně, Hořicích, Lázních Bělohradě ad., kde mohou předat proti podpisu finanční dary.

Předseda okresního výboru Jaroslav Petr uvedl, že získané peníze budou darovány některé z obcí na Novojičínsku. V Jičíně můžete předat finanční pomoc ve všední dny v sídle OV KSČM v Šafaříkově ulici v době od 7 do 14 hodin.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Jičín již poskytl materiální pomoc z vlastních zdrojů obcím Vlčice, Bernartice a Buková.

V současné době spolek materiální sbírku nevyhlašuje, bude reagovat na konkrétní požadavky obcí. Zaměřuje se ale na pomoc rodinám postiženým povodněmi, a to konkrétně zorganizováním pobytu pro děti, který se uskuteční ve dnech 13. - 19. července. Veřejnost může přispět ošacením pro děti ve věku 7 až 15 let (ve velikosti M, L). Bližší informace získáte na tel. č. 493 533 009.

Ředitel profesionálních hasičů v Jičíně Libor Zikeš pro Deník uvedl, že hasiči z Jičínska zatím nebyli o pomoc požádáni.

Město Jičín a jeho obyvatelé cítí s lidmi v oblasti a chtějí pomoci. Radní rozhodli o tom, že Jičín nabídne rodinám z postižených oblastí pět volných bytů v domě s pečovatelskou službou. Dále poskytne obcím na Novojičínsku 60 tisíc korun.

Hořická radnice připravuje společně s místními spolky na příští čtvrtek koncert v kostele, a počítá s tím, že výtěžek, který navýší, předá rovněž adresně některé z postižených obcí. Města Libáň, Kopidlno, Nová Paka žádné podpůrné akce zatím neorganizují. Pomoci se ale rozhodli zemědělci, kteří jsou členy Okresní agrární komory Jičín, a uspořádali peněžní sbírku.

TISKOVÁ ZPRÁVA 2. 7. 2009

Město Jičín chce pomoci obcím postiženým povodněmi na Novojičínsku

Město Jičín i jeho obyvatelé velmi cítí s lidmi z oblastí, které byly postiženy ničivými záplavami, a chceme pomoci těm, kteří to nyní nejvíce potřebují. Symbolicky jsme zvolili oblast moravského města Nový Jičín, které je zároveň jedním z nejvíce zasažených. Rada města Jičína schválila učinit nabídku obcím postižených povodněmi na Novojičínsku přidělením 5 bytů v domě s pečovatelskou službou v ulici Sokolovská 237, Jičín (3 byty o velikosti 0+1, cca 31 m2) a v ulici Přátelství 390, Jičín (2 byty o velikosti 2+1, cca 43 m2) pro seniory, kteří se v důsledku povodní ocitli bez domova. Tato nabídka bude realizována prostřednictvím krizového štábu Městského úřadu Nový Jičín. Dále pak Rada města odsouhlasila poskytnutí peněžitých darů nejpostiženějším obcím na Novojičínsku v úhrnné částce 60 000 Kč.

Občané Jičína se nám sami ozývají s dotazy, jak mohou přispět a kde naleznou informace, jak postupovat. Pokud chcete také pomoci lidem postiženým záplavami, pak tyto informace, jsou zveřejněny na městském webu www.mujicin.cz či na stránkách Oblastního spolku Českého Červeného kříže Jičín. Věříme, že naše podpora moravskému Jičínu pomůže obyvatelům v této oblasti překonat těžké období, a doufáme, že se s následky ničivého živlu co možná nejdříve vyrovnají. Mgr. Adéla Rulfová – Komunikace s veřejností MěÚ Jičín, rulfova@mujicin.cz, 731679900