Referenti odboru sociálních věcí a zdravotnictví se pokusí otázky vyřešit po telefonu, jsou však připraveni v krajním případě vyslat pracovníka za seniorem, aby společně provedli registraci na mobilním zařízení.

O pomoci informuje radnice i prostřednictvím letáčků na obchodech v centru města.