Reorganizace policie zasáhla i okres Jičín rozkazem policejního prezidenta číslo 191. Od ledna byla založena krajská ředitelství, má jich být ve skutečnosti 14, v současné době jich je 8 s tím, že do 31. prosince 2011 má vzniknout dalších šest. Došlo k tomu, že řízení policie je v současné době dvoustupňové, dříve bylo třístupňové (policejní prezidium, krajské ředitelství a okresní ředitelství).

„Místo okresního ředitelství policie tady v Jičíně vznikly dva územní odbory. Zabývají se přímým výkonem služby, to znamená služby v terénu, ať už je to územní odbor vnější služby, kde je koncipována činnost pořádkové a dopravní policie nebo územní odbor kriminální policie a vyšetřování, který se zabývá v podstatě odhalováním a vyšetřováním kriminality,“ uvedl vedoucí územního odboru vnější služby plukovník Vladimír Petrovický.

Ostatní složky, které dřív byly zřízeny na okresním ředitelství, přešly téměř všechny pod krajské ředitelství a mají samostatná pracoviště.

Vnější služba má na starosti pět obvodních oddělení v Jičíně, Nové Pace, Sobotce, Hořicích a Kopidlně.

Další služba je služba dopravní policie, což je dopravní inspektorát, který má dvě skupiny – silničního dohledu a dopravních nehod.

„Personální stav na vnějších službách je 142 tabulkových míst. V současné době máme neobsazených šest míst, takže nás je celkem 136. Z toho je 17 mužů ve školách. Jsou odveleni v rámci dopravní nebo pořádkové služby do základní odborné přípravy, připravují se na povolání policisty. Čtyři volná místa jsou v pořádkové službě a dvě v dopravní,“ řekl Vladimír Petrovický.

Obsazení funkcí

Došlo také ke změnám v obsazení některých funkcí, například z obvodního oddělení v Jičíně odešel Petr Janda a novým zástupcem se stal Luboš Zelinka, který vyhrál výběrové řízení. Na obvodním oddělení v Pace odešel na vlastní žádost jeho vedoucí nadporučík Šťastný a místo něj je původně jeho nástupce Kordík. Zástupcem se stal Martin Mach, který dříve vykonával policejní vyšetřování v Trutnově.

„Práce se nedá hodnotit podle statistiky. Pro nás jsou pouze ukazatelem, kde se nám nedaří a na co je třeba se zaměřit,“ doplnil plukovník Petrovický.

Možnosti spolupráce státní policie s městskou policií jí ukládá i zákon o policii, kde v §16 se hovoří o spolupráci se samosprávou. „Je zde uvedeno, že státní policie může uzavírat se samosprávou konvenční dohody. Měly by sloužit k tomu, že jak státní policie, tak další subjekty by se měly podílet na veřejné bezpečnosti a pořádku v této lokalitě.

V současné době jednáme o uzavření těchto dohod s městskými úřady v Jičíně, Hořicích a v Nové Pace. Cílem by mělo být do konce února tyto dohody uzavřít,“ prozradil Vladimír Petrovický. „Městští strážníci v Jičíně dlouhodobě a dobře spolupracují se státní policií. Podpisem smlouvy jenom stvrdíme stávající praxi,“ uvedl místostarosta Jičína Ladislav Brykner.