Jičín osloví společnosti (auditní, poradenské, právní), aby předložily cenové nabídky, za které jsou schopny navrhnout nejoptimálnější řešení, co se týká právní formy pohádkového festivalu.

Během celého podzimu 2023 městský úřad – především odbor kultury a cestovního ruchu, ekonomický odbor a právní oddělení – zpracovávaly ekonomické a organizační podklady, které vybraná společnost může použít pro návrh nejlepšího právního řešení festivalu. Město Jičín si je vědomo odpovědnosti za festival a plně chápe, že nyní je držitelem práv. Chce docílit toho, aby festival mohl dlouhodobě fungovat a aby přinášel radost dalším generacím, rodičům i pamětníkům minulých ročníků.

Město vytvořilo nové pracovní místo na Městském úřadě Jičín – na odboru kultury a cestovního ruchu. Jde o pozici produkčního festivalu Jičín – město pohádky. Během podzimu proběhlo výběrové řízení a pozice byla obsazena. Současně s přípravou podkladů probíhala během podzimu jednání o realizačním týmu, tedy o skupině pracovníků, již budou festival zajišťovat programově i operativně během konání události.