V tomto týdnu jsme vás informovali o jarním úklidu v Jičíně. Řada občanů se na nás obrátila se stížností na chovatele pejsků, kteří po svých svěřencích neuklízejí exkrementy. Nejhorší situace je na městských sídlištích. Velitel I. oddílu městské policie Martin Lorenc nám sdělil:

„Městská policie na základě obecní vyhlášky pokutuje volné pobíhání psů a podle přestupkového zákona i znečišťování veřejného prostranství, a to v částkách do 1000 korun. Vloni jsme zaznamenali 32 přestupků, vydali jsme 10 blokových pokut a uštědřili 22 napomenutí.

Pracovníci technických služeb výkaly odstraňují, všechno je ale především o ukázněnosti pejskařů. Nyní jsme zkontrolovali před sezonou i všechna dětská hřiště ve městě a opět pracovníci TS odstraňují zjištěné závady. V současné době se soustřeďujeme na kontrolu parkování na pěší zóně.“⋌ (kov)