Projektant bude mít za úkol vypracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby a dále bude provádět autorský dozor. Předběžný harmonogram předpokládá, že během roku 2021 bude dokončena projektová dokumentace a že v letech 2022 až 2024 proběhne výstavba. Cena stavby vyplyne až z projektové dokumentace, podle ní se budou odvíjet další kroky města.