Zastupitelstvo města na doporučení Rady města Jičína schválilo financování projektové dokumentace na provolení stavby nové Mateřské školy Čeřovka. Dokumentaci sestaví společnost Cuboid Architekti s.r.o., která je autorem projektové dokumentace na zástavbu bytových a rodinných domů v lokalitě bývalých Kasáren, za cenu 1 620 000 Kč bez DPH. Tito architekti představili koncept této mateřské školy na veřejném zasedání zastupitelstva dne 19. června 2024. Nová obytná čtvrť časem přinese zvýšení poptávky po místech ve školách, proto město Jičín hodlá zahájit přípravy na novou mateřskou školu již nyní.

Firma Cuboid Architekti v roce 2013 vyhrála architektonicko-urbanistickou soutěž na návrh obytné zóny v lokalitě bývalých kasáren, které byly zdemolovány. Od výsledku soutěže se odvíjel celý proces přípravy projektu na výstavbu infrastruktury v lokalitě a v současné době probíhají stavební práce. Prodej parcel pro rodinné a bytové domy město Jičín plánuje od druhé poloviny příštího roku, až bude výstavba infrastruktury dokončena. Obytná zóna bude vznikat postupně, v horizontu více roků.

Výstavba nové mateřské školy s názvem Čeřovka umožní velmi potřebnou rekonstrukci Mateřské školy U Kina. Rekonstrukce přinese snížení počtu tříd v této mateřské škole ze šesti na čtyři. Další prostorové nároky mohou vzniknout například omezením MŠ Větrov, jejíž hlavní budova je sice stále zánovním stavu, avšak stará a stále využívaná budova po technické stránce dožívá. I když nová obytná zóna v lokalitě bývalých Kasáren bude vznikat postupně, z výše popsaných důvodů vznikne zvýšený požadavek na nové třídy předškolního vzdělávání již v nejbližších letech.