Odpovědí bylo, že z mnoha důvodů přemístit památník nelze. A ejhle, čas postoupil a změna je akceptována. „Rada města společně s městským architektem vyhověla návrhu Spolku občanů a přátel města Jičína na přemístění pomníku, pro mnohé občany města neznámého, dosud ukrytého v křovinách na úpatí lesoparku Čeřovka na důstojné místo do Štrauchovy ulice místo nevzhledné železné sirény,“ uvedl předseda spolku JUDr. Petr Krupka.

V souvislostí s rekonstrukcí ulic Jakubcovy a Štrauchovy oslovili patrioté radu města a vyzvali ji k rozhodnému kroku, přemístění přehlíženého pískovcového obelisku s bronzovým reliéfem, který vytvořil M. Černil na počest Antonína Štraucha a který byl na Čeřovce odhalen v roce 1889 díky sbírkám jičínské kulturní veřejnosti.

Pomník později upadl v zapomnění a postupně zarostl křovinami tak, že o jeho existenci téměř nikdo nevěděl.

Kdo vlastně byl Štrauch? Český spisovatel, redaktor, překladatel a publicista.

Antonín Štrauch se narodil 13. března 1831 v Jičíněvsi, na jičínském gymnáziu maturoval v roce 1852.

Jako student se účastnil vlasteneckého života, připojil se k jičínské gardě, která se v roce 1848 vydala pomoci obležené Praze. Později studoval matematiku a fyziku, ale studia nedokončil a začal se věnovat psaní. V roce 1856 vstoupil do redakce Pražských novin, kde vynikal jako fejetonista. V roce 1863 se stal redaktorem Humoristických listů a byl pronásledován rakouskými úřady. Během této doby byl třikrát odsouzen celkem ke 13 měsícům žaláře, z něhož vyšel s podlomeným zdravím - oční chorobou, která mu znemožnila vykonávat i místo korektora v Národních listech.

Z Prahy odešel do Jičína ke své sestře, provdané za hostinského Beránka (později hostinec Žďárský na Žižkově náměstí), a byl podporován svými přáteli, zejména dr. J. Grégrem.

Po krátké nemoci zemřel ve věku 46 let a je pochován na jičínském hřbitově.

V roce 1935 byla při vilové výstavbě nově založena ulice pod Čeřovkou a byla pojmenována právě po Antonínu Štrauchovi.

„Je velmi potěšitelné, že současná rada města respektuje názor občanské veřejnosti a přispěje tímto rozhodnutím k úctě k našim významným předkům i úctě k historickým památkám menší hodnoty a důležitosti .

V neposlední řadě, kdy se naposledy v našem městě odhaloval nějaký hodnotný pomník? V tomto případě vhodně dotvoří a zpestří rekonstruované ulice na Čeřovce,“ uvedl za Spolek občanů a přátel města Jičína Petr Krupka. (ras s použitím materiálu Petra Krupky)