Kvůli nákladné rekonstrukci objektu, odhadující se zhruba na 300 milionů korun, město hledalo finanční příspěvek, který alespoň částečně pokryje výdaje na opravu.

Vědeckotechnický park
Zhruba před rokem přišel městský úřad s nápadem přebudovat areál na vědeckotechnický park za 400 milionů korun s tím, že 75 procent pokryje dotace z evropského programu Prosperita.

 Podmínkou je fungování komplexu po dobu deseti let. Pokud se jeho zaměření do pěti let změní, město uhradí EU celou částku. V budově se 122 místnostmi a na ploše o využitelnosti tři tisíce metrů čtverečních by mohly být pohromadě firmy, vysoké školy a centrum kulturního života.

 Do koleje by se přestěhovaly i školy, které již v Jičíně mají svá pracoviště, a to Technická univerzita Liberec a Česká zemědělská univerzita Praha.

 Někteří zastupitelé byli od začátku k projektu skeptičtí, jiní v něm viděli skvělé řešení.

 Na minulém zasedání měli schválit přípravné práce a podklady k realizaci přestavby. Radnice už zažádala o dotaci, kterou může ale odmítnout. Petr Krykorka (VV) uvedl: „Tohle řešení přebudovat kolej na vědeckotechnický park je podle mě příliš drahé a s mnoha otazníky. Zhruba před měsícem jsem jednal na toto téma s odborníkem, který mě z mnoha důvodů od záměru odrazoval.“ ⋌

Vedoucí investičního odboru města Jan Zachoval upozornil na fakt, že podniká kroky, které nepůjdou vzít zpátky, proto se v nejbližší době musí zastupitelé definitivně rozhodnout.

Po jeho slovech nastala mezi přítomnými diskuze.„Každý máme určité pochybnosti a nikdo z nás není stoprocentně přesvědčený o projektu, ale je potřeba to rozseknout co nejdříve,“ uvedl Daniel Novotný (TOP 09).

Tomáš Frýba (TOP 09) navrhl, aby zastupitelé hlasovali na zasedání s tím, že každý vyjádří svůj postoj. Petru Hamáčkovi (SPJ) nepřišlo důstojné hlasovat během pěti minut o tři sta milionech korun, proto navrhl mimořádné zasedání.

Jan Zachoval uvedl: „Už dneska jsme ve skluzu, ale máme naštěstí rezervu, nyní musíme udělat průzkum a chceme zahájit stavební práce ještě v letošním roce.“ Kvůli vědeckotechnickému parku zasedne mimořádné zastupitelstvo.

V roce 1622 byli do Jičína Albrechtem z Valdštejna povoláni jezuité a v roce 1628 byl položen základní kámen. Celý komplex byl dokončen roku 1692. Po zrušení řádu byly do koleje umístěny kasárny, později je využívala i československá armáda, v letech 1968 až 1990 okupační sovětská. Od roku 1990 areál chátrá a město pro něj hledá využití.