Během programu zazpívala a zatančila děvčata ze ZUŠ, Martin Puš divákům připomněl stavební projekty v Jičíně dokončené v letošním roce, ale i postavení těch budoucích - jezuitská kolej, a archivářka Eva Bílková předala Martinu Pušovi kroniku za letošní rok.

 Před udělením ocenění J. Franckovi se slova ujal zastupitel Jan K.Čeliš, který připomněl významné osobnosti českých dějin Františka Palackého, Josefa Dobrovského a úbislavického Jana Gebauera.

Vyprávěl o tom, jak hodnotící komise, pověřená výběrem kandidátů, obdržela písemný návrh od Jičínské besedy v čele s jejich předsedou Pavlem Kracíkem nominovat významného jičínského historika. Návrh obsahoval několik stránek, kde byly vypsány důvody, proč zvolit právě J. Francka, včetně výčtu jeho děl. Mezi jeho tvorbu patří například Zločin a trest v českých dějinách, Zločin a sex v českých dějinách, Manželské spory a sexuální kriminalita v raném novověku, Já jsem se dopustila…, Sexuální delikty ve východních Čechách v 16.-18. století, Katovské řemeslo v českých zemích nebo Příběh tajné lásky, Eliška Kateřina Smiřická a její sexuální skandál.

 Jindřich Francek především poděkoval Jičínské besedě za nominaci.

 „Knihy jsem nepsal doma v klidném zázemí, ale v práci. Jelikož jsem samozřejmě nemohl tvořit v pracovní době, jezdil jsem tenkrát ještě do Jeřic, kde sídlil archiv, v sobotu a neděli. Moje manželka mě od psaní odrazovala, ale já se nenechal a neposlechl ji. Tady vidíte, že alespoň v něčem neměla pravdu,” prozradil nám na sebe.

 Návštěvníků se letos sešlo opravdu hodně, ani židle nestačily. Mezi hosty nechyběli držitelé ceny z minulých let. Letos byla cena předána pošesté. V minulosti ji získali Vladimír Úlehla, Robert Kvaček, Lidka Lisá, Josef Novotný a Josef Letošník.