Až dosud museli pacienti z Jičínska kvůli biologické léčbě cestovat do komplexních onkologických center (KOC). Novinka se zatím týká pouze pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny, ostatní zdravotní pojišťovny tuto léčbu v jičínské nemocnici v současné době nehradí. Povolení k podávání biologické léčby získalo oddělení radiační a klinické onkologie Oblastní nemocnice Jičín po splnění stanovených kritérií.

„Biologická léčba cílí na určitou strukturu na nádorových buňkách, které se od zdravých buněk liší například tím, že přežívají či odumírají při jiných podmínkách. Právě na to se tato léčba zaměřuje. U dvou pacientů se stejnou diagnózou však může být léčba odlišná, protože struktura daných nádorů se může lišit. Předepsání léčby tak vždy předchází biopsie nebo laboratorní vyšetření odebrané tkáně po operaci,“ vysvětlil primář onkologie jičínské nemocnice Jiří Förster.

Ilustrační foto
Nemocnice obnovila provoz mamologického pracoviště na poliklinice

Biologická léčba není alternativní metodou ke klasické chemoterapii, naopak se obě varianty často kombinují. O léčbě u konkrétního pacienta musí na základě svých vědomostí rozhodnout lékař po dohodě s nemocným.

„Naše práce je zvolit u pacienta takovou léčbu, která bude pro něj ta nejlepší. Musíme posoudit jeho celkový zdravotní stav a vitalitu a zvolit způsob léčby, který bude jednak efektivní, ale zároveň jeho vedlejší účinky nebudou pro daného člověka ohrožující. Nejmodernějším způsobem onkologické léčby je v současnosti imunoterapie, za kterou můžeme pacienta odeslat do specializovaného centra,“ upřesnil primář onkologie.

Život bez bariér v úterý 5. září jednu důležitou kapitolu dopsal a slavnostně otevřel prostory nově zrekonstruovaného kláštera.
Z bývalé nemocnice je luxusní stacionář. Klášter v Nové Pace znovu slouží lidem

Oddělení radiační a klinické onkologie v Oblastní nemocnici Jičín navazuje na dlouholetou tradici paliativní radiační onkologie a zajišťuje kompletní onkologickou péči. Pacienti přicházejí na doporučení sousedních onkologických pracovišť, jiných specialistů nebo obvodních lékařů. Cílem je poskytovat kvalitní onkologickou léčbu ambulantním způsobem, a zkušený personál zde proto pacienty léčí a sleduje v onkologickém stacionáři se dvěma ambulancemi radiační a klinické onkologie, které sídlí ve stejné budově.