Pomoc převzali z rukou vedení republikového výboru spolku, zastoupeného předsedkyní Gabrielou Havlůjovou. Spolek tuto pomoc zprostředkoval.

Libosad v Jičíně - Sedličkách s poustevníkem.
Do poustevny v Libosadu se nastěhuje nový poustevník

Finanční příspěvek je určen pro zajištění zdravotní a rehabilitační péče členů, kteří prošli nacistickým vězněním a pozůstalým po obětech nacizmu. Jičínská základní organizace se podílí na pietních akcích, které připomínají statečnost a hrdinství bojovníků za národní svobodu a demokracii.   (vh)