Ten před pětadvaceti lety jako hlavní představitel města položil základy pro úspěšný rozvoj Jičína. Zasloužil se mj. např. o vznik průmyslové zóny, díky níž má v celorepublikovém měřítku náš region jednu z nejmenších nezaměstnaností. V rámci večera byli oceněni také zakladatelé pohádkového festivalu, díky kterým si za více než čtvrt století vybudoval Jičín v republice své jméno.

Slavnostní atmosféru předávání nejvyššího jičínského ocenění – Ceny města, navodila uznávaná jazzová zpěvačka, rodačka z Jičína, Barbora Řeháčková. Ta se svými kolegy několika písněmi zahájila pro téměř dvě stě hostů příjemný společenský večer. Ten se nesl v duchu poděkování a uznání lidem, kteří se před více než pětadvaceti lety zasloužili o to, že Jičín je dnes v republice znám nejen jako pohádkové a historické město, ale také jako město neustále se rozvíjející a s velkým potenciálem.

Starosta JUDr. Jan Malý veřejně poděkoval zakladatelům festivalu Jičín-město pohádky, kteří odstartovali tradici, kdy se do našeho města vždy na začátku září sjíždí děti z celé republiky. Tenkrát program s názvem Kubínův Jičín položil základy dnes tak velmi úspěšnému festivalu, který oslavuje české tradice a pohádky. Zakladateli tehdy byli JUDr. Jaroslav Veselý a Mgr. Jaromír Gottlieb. A ocenění patří i Věře Rychterové, která se po řadu let významně podílela na organizaci této kulturní akce.

Hlavní část večera ale patřila jinému jičínskému patriotovi. Laureátem jedenácté Ceny města se stal MVDr. Jiří Liška: „Když někam vkročí Jiří Liška, dojde záhy ke zklidnění atmosféry a člověk lehce nabude pocitu, že se nalezne řešení jakkoli problematické situace. Svým klidným projevem dodá jednotlivým účastníkům jednání sebedůvěry, to však neznamená, že by neustále kriticky neanalyzoval jejich názory," uvedl laureáta Ceny místostarosta Mgr. Petr Hamáček. „Hned v roce 1990 stanul Jiří v čele tehdy ještě Městského národního výboru. V prvních svobodných komunálních volbách kandidoval za Občanské fórum a byl zvolen do městského zastupitelstva. V roce 1992 působil ve Sněmovně lidu ČSFR, od voleb až do jejího zániku.

V roce 1994 byl zvolen starostou, kterým byl až do roku 2002. V tomto období začalo budování průmyslové zóny, která přenesla Jičín velmi elegantně přes transformační fázi ekonomiky a jejímž nesporným výsledkem je výrazně nižší nezaměstnanost, než je průměr v celé České republice. Do tohoto období patří též znovuotevření bazénu po nákladné rekonstrukci či prvotní záchranné investice do Valdštejnské lodžie. Bylo toho však mnohem více – za jeho působení se mu podařilo i např. zažehnat hrozbu zastavení rekonstrukce oblastní nemocnice. Pro svou zkušenost a nekonfliktní povahu byl zvolen starostou ještě v roce 2012, kdy došlo v zastupitelstvu k rozkolu. Radnici vedl až do voleb 2014," dodal ve svém projevu Hamáček.

MVDr. Jiří Liška převzal z rukou starosty města JUDr. Jana Malého sošku éterické bytosti od akademické sochařky Niny Jindřiškové a finanční dar 50 000 Kč. O polovinu získané finanční odměny se dle jeho slov rozdělí s místním Domovem pro seniory. „Jsem velmi poctěn - co více si může bývalý starosta přát, než získat nejvyšší ocenění města? Velmi rád jsem se zařadil do vzácného společenství držitelů Ceny. Když se ohlédnu zpátky, těch pětadvacet let, vidím úplně jiný Jičín. Tehdy to bylo takové šedé, průměrné město, sice s bohatou historií, ale nejistou přítomností a budoucností. Jako nejvýznamnější vidím z pohledu dnešní doby skutečnost, že se nám spolu s ostatními kolegy podařilo vybudovat průmyslovou zónu. Přišly do ní významné firmy, které dnes prosperují, a díky tomu nemáme s nezaměstnaností větší problémy. Samozřejmě to, kde se Jičín nyní nachází, je zásluhou také samotných občanů, aktivistů z kulturní, sportovní a dalších sfér, kteří zde vytváří ten pravý život," řekl přítomným na slavnostním večeru Dr. Liška. Poděkoval také své rodině, která mu po celou dobu vytvářela oporu a potřebné zázemí.

MVDr. Jiří Liška byl nejen dlouholetým starostou Jičína, ale patřil také mezi úzkou skupinu nejvyšších ústavních činitelů země. Od roku 1996 až do roku 2010 byl senátorem za ODS. V letech 2002 - 2004 byl předsedou senátorského klubu ODS, od roku 2004 do roku 2010 postoupil dokonce do funkce místopředsedy Senátu. Během působení v Senátu byl spojen s mnoha iniciativami, které se zabývaly komunistickými křivdami. Snažil se o podporu zkoumání totalitní minulosti, o odškodnění odbojářů a obětí okupace. Toto vše se projevovalo v návrzích konkrétních zákonů – Zákon o zpřístupnění dokumentů STB, o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a mnohých dalších.

Cena města se uděluje již od roku 2007 osobnostem za celoživotní dílo a přínos městu a jeho občanům, a to v jakékoliv oblasti života. Držiteli sošky jsou historici Prof. PhDr. Robert Kvaček, Vladimír Úlehla a PhDr. Jindřich Francek, dětská endokrinoložka Prof. MUDr. Lidka Lisá DRSc., středoškolský pedagog PhDr. Josef Novotný, judista Josef Letošník, orientační běžec Jaroslav Havlík, bývalý starosta a divadelník Ing. Ivan Matějka, právník a bývalý ústavní soudce JUDr. Vojen Güttler a divadelník a jeden z otců Střediska pro volný čas – K-klubu, Martin Zajíček.

Ing. Magdaléna Doležalová, tisková mluvčí

Do fotogalerie je vpojeno profesionální video Pavla Podobského.