Ta byla letos krajem udělována poprvé, a to ve třech kategoriích a dvěma aktéry - veřejností a odbornou porotou. Jičín obdržel hlasováním veřejnosti první místo, a od odborné poroty druhé v kategorii Místní samospráva. Hodnocen byl přístup ke zkvalitňování služeb a zlepšení postavení obyvatel ohrožených vyloučením ze společnosti.

Rostislav Vodák, vedoucí odboru soc.věcí a zdravotnictví MěU, k tomu uvedl: „Jsme velmi rádi, že se nám podařilo od roku 2004 naplnit naše plány v oblasti rozvoje sociálních služeb, a toto ocenění je vizitkou dobré spolupráce města s organizacemi poskytujícími sociální služby.”

Úspěšné také bylo občanské sdružení Apropo, které v kategorii Poskytovatel služeb sociální péče získalo od veřejnosti třetí, a od odborné poroty druhé místo.

„Komise hodnotila přístup organizací ke zkvalitňování služeb, jako například směřování klientů k samostatnosti a přispívání sociálních služeb na veřejnosti. My si ocenění velmi vážíme,“ řekla ředitelka Apropa Jitka Králová. Finanční podporu sdružení neobdrželo, ale každoročně probíhá rozdělování městských peněz, kde takováto cena podle starosty Martina Puše sehraje pozitivní roli.

Kromě ceny získala organizace cvičný byt. „Minulý týden jsem převzala klíče od cvičného bezbariérového bytu v ulici Přátelství, který jsme získali do pronájmuod města. Princip je stejný jako ve stacionáři, rodiče přivezou své potomky, kteří v bytě stráví osm hodin a učí se vést běžný život,“ doplnila J. Králová.