Řeč se stočila také na dlouho připravovanou rekonstrukci bývalého pavilonu A. Hlavním námětem diskuze však bylo budování urgentních příjmů, z nichž jeden má vzniknout právě v Jičíně.

Ministerstvo zdravotnictví prosazuje, aby bylo v ČR 15 urgentních příjmů prvního stupně zejména při fakultních nemocnicích a dalších 80 menších, alespoň jeden v každém okrese. Stavby by měla podpořit Evropská unie.

V krajských městech tak budou zřizována traumacentra. U nás je to například v Hradci Králové. Nemocnice druhého typu, kam spadá i jičínská, budou poskytovat urgentní příjem, to znamená, že v 24hodinovém režimu budou obsluhovat pacienty dovezené záchrannou službou. Při urgentním příjmu bude zároveň fungovat lékařská pohotovostní služba a pohotovostní lékárna. Cílem projektu je zavést jednotnou páteřní síť akutní péče.

Do jičínské nemocnice zavítal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Řešil zde zřízení urgentního příjmu, stavbu má podpořit Evropská unie.